Sale
 • White Gardenia Thyme Fragrance
 • White Gardenia Thyme Fragrance
 • White Gardenia Thyme Fragrance
 • White Gardenia Thyme Fragrance
 • White Gardenia Thyme Fragrance
 • White Gardenia Thyme Fragrance
 • White Gardenia Thyme Fragrance
 • White Gardenia Thyme Fragrance
 • White Gardenia Thyme Fragrance
 • White Gardenia Thyme Fragrance

White Gardenia Thyme Fragrance

$ 5.50

Luxurious top notes of juicy lemon
blended with mid notes of white gardenia blossoms on a base of white thyme.